Ceratonia siliqua

الاسم والعائلة Ceratonia siliqua (Fam. Fabaceae/Subfam. Caesalpinioidae)
الموقع الزينبيه / حمص
التاريخ 13/10/2021
التصوير بشار هورس
التعريف بشار هورس
الاسم بالعربي خرّوب
الشرح

Ceratonia siliqua

تفاصيل

Ceratonia siliqua

تفاصيل

Ceratonia siliqua

تفاصيل

Ceratonia siliqua

تفاصيل

Ceratonia siliqua

تفاصيل

Ceratonia siliqua

تفاصيل