Hyalothrips tritici ( = H. cerealis )

الاسم والعائلة Hyalothrips tritici ( = H. cerealis ) ( Phlaeothripidae/Thysanoptera )
الموقع الثعله / السويداء
التاريخ 05/05/2020
التصوير عمر حسان الحلبي
التعريف عمر حسان الحلبي
الاسم بالعربي تربس القمح
الشرح

Hyalothrips tritici ( = H. cerealis )

تفاصيل