Icerya purchasi

الاسم والعائلة Icerya purchasi (Monophlebidae/Hemiptera)
الموقع جرمانا / ريف دمشق
التاريخ 29/06/2020
التصوير شادي حمزة
التعريف شادي حمزة
الاسم بالعربي البق الدقيقي الاسترالي
الشرح

Icerya purchasi

تفاصيل

Icerya purchasi

تفاصيل