Salsola kali = Kali turgidum

الاسم والعائلة Salsola kali = Kali turgidum (Fam. Amaranthaceae )
الموقع المظهرية / حمص
التاريخ 07/11/2020
التصوير بشار هورس
التعريف بشار هورس
الاسم بالعربي
الشرح

Salsola kali = Kali turgidum

تفاصيل

Salsola kali = Kali turgidum

تفاصيل

Salsola kali = Kali turgidum

تفاصيل

Salsola kali = Kali turgidum

تفاصيل