نباتات

Acacia cyanophylla

تفاصيل

Adonis aestivalis

تفاصيل

Adonis dentata

تفاصيل

Alkanna oriantalis

تفاصيل

Anemone coronaria var. alba

تفاصيل

Anthemis antilibanotica

تفاصيل

Arisarum vulgare

تفاصيل

Asphodeline brevicaulis

تفاصيل

Asphodeline lutea

تفاصيل

Astragalus bethlehemiticus Boiss

تفاصيل

Astragalus cephalotes

تفاصيل

Astragalus spinosus

تفاصيل

Ballota undulata

تفاصيل

Bellevalia trifoliata

تفاصيل

Calendula arvensis

تفاصيل

Carduus pycnocephalus

تفاصيل

Carthamus glaucus Bieb

تفاصيل

Centaurea cyanoides

تفاصيل

Centauria hyalolepis Boiss

تفاصيل

Chrozophora tinctoria

تفاصيل

Cistus creticus

تفاصيل

Cistus salviifolius

تفاصيل

Colchicum persicum

تفاصيل

Consolida scleroclada

تفاصيل

Cornus sanguinea

تفاصيل

Coronilla scorpioides

تفاصيل

Crataegus sinaica

تفاصيل

Cruciata articulata

تفاصيل

Echinops viscosus

تفاصيل

Eminium spiculatum

تفاصيل

Erica manipuliflora

تفاصيل

Erodium acaule

تفاصيل

Erodium cicutarium

تفاصيل

Erodium gruinum

تفاصيل

Erodium malacoides

تفاصيل

Erophila minima

تفاصيل

Eruca vesicaria

تفاصيل

Euphorbia aleppica L

تفاصيل

Euphorbia macroclada Boiss

تفاصيل

Ficaria ficarioides

تفاصيل

Ficaria verna

تفاصيل

Filago anatolica

تفاصيل

Fritillaria elwesii

تفاصيل

Fumaria densiflora

تفاصيل

Gagea bohemica

تفاصيل

Gallium aparine

تفاصيل

Geranium pratense albiflorum

تفاصيل

Geranium tuberosum

تفاصيل

Glaucium leiocarpum

تفاصيل

Gundelia tournefortii

تفاصيل

Holosteum liniflorum

تفاصيل

Hordeum bulbosum

تفاصيل

Hymenocarpus circinatus

تفاصيل

Hyoscyamus aureus

تفاصيل

Hyoscyamus reticulatus

تفاصيل

Hypecoum imberbe

تفاصيل

Iris barnumae

تفاصيل

Ixilirion tataricum

تفاصيل

Juniperus drupacea

تفاصيل

Lagoecia cuminoides

تفاصيل

Lamium maculatum syn. L. truncatum

تفاصيل

Lycium barbarum

تفاصيل

Malcolmia crenulata

تفاصيل

Matriarca chamomilla

تفاصيل

Matthiola longipetala

تفاصيل

Medicago sativa L

تفاصيل

Moraea sisyrinchium

تفاصيل

Notobasis syriaca

تفاصيل

Onobrychis viciifolia

تفاصيل

Ononis natrix

تفاصيل

‏Ononis spinosa leiosperma

تفاصيل

Onopordum heteracanthum

تفاصيل

Orchis italica

تفاصيل

Ornithogalum billardieri

تفاصيل

Orobanche crenata

تفاصيل

Paeonia mascula

تفاصيل

Paliurus spina-christi

تفاصيل

Parentucellia latifolia subsp. flaviflora

تفاصيل

Phlomis syriaca

تفاصيل

Phytolacca pruinosa

تفاصيل

Pistacia palaestina

تفاصيل

Prunus mahaleb

تفاصيل

Prunus ursina

تفاصيل

Ranunculus damascenus

تفاصيل

Ranunculus millefoliatus

تفاصيل

Roemeria hybrida

تفاصيل

Rumex chalepensis

تفاصيل

Salvia lanigera

تفاصيل

Scolymus hispanicus L

تفاصيل

Scorzonera phaeopappa

تفاصيل

Senecio vernalis

تفاصيل

Senecio vulgaris

تفاصيل

Silene conoidea

تفاصيل

Silybum marianum

تفاصيل

Spartium junceum

تفاصيل

Stachys nivea Labill

تفاصيل

Stellaria media

تفاصيل

Teucrium polium L

تفاصيل

Thelygonum cynocrambe

تفاصيل

Thlaspi perfoliatum

تفاصيل

Tribulus terrestris

تفاصيل

Trifolium clusii (=T. resupinatum)

تفاصيل

Trifolium purpureum

تفاصيل

Trigonella coelesyriaca Boiss

تفاصيل

Veronica cymbalaria

تفاصيل

Veronica hederifolia

تفاصيل

Veronica persica

تفاصيل

Veronica polita

تفاصيل

Veronica syriaca

تفاصيل

Veronica triloba

تفاصيل

Vicia cordata

تفاصيل

Vicia narbonensis

تفاصيل

Vinca libanotica

تفاصيل